Arbeitseinsatz am 06.11.2021

 

 • IMG_20211106_092614_klein
 • IMG_20211106_092616_klein
 • IMG_20211106_092637_klein
 • IMG_20211106_092638_klein
 • IMG_20211106_092748_klein
 • IMG_20211106_095322_klein
 • IMG_20211106_095323_klein
 • IMG_20211106_095333_klein
 • IMG_20211106_095550_klein
 • IMG_20211106_095629_klein
 • IMG_20211106_095631_klein
 • IMG_20211106_101326_klein
 • IMG_20211106_101327_klein
 • IMG_20211106_101331_klein
 • IMG_20211106_101334_klein
 • IMG_20211106_121948_klein
 • IMG_20211106_121950_klein
 • IMG_20211106_121954_klein
 • IMG_20211106_122106_klein
 • IMG_20211106_122145_klein
 • IMG_20211106_122147_klein
 • IMG_20211106_122153_klein
 • IMG_20211106_124606_klein
 • IMG_20211106_124608_klein
 • IMG_20211106_124611_klein
 • IMG_20211106_124616_klein
 • IMG_20211106_131711_klein
 • IMG_20211106_131719_klein
 • IMG_20211106_131721_klein
 • IMG_20211106_135001_klein
 • IMG_20211106_135004_klein
 • IMG_20211106_135011_klein
 • IMG_20211106_135014_klein
 • IMG_20211106_135016_klein