Arbeitseinsatz am 08.02.2022

 

  • IMG_20220208_101927_klein
  • IMG_20220208_101930_klein
  • IMG_20220208_101937_klein
  • IMG_20220208_101952_klein
  • IMG_20220208_101954_klein
  • IMG_20220208_125142_klein
  • IMG_20220208_125143_klein
  • IMG_20220210_142218_klein
  • IMG_20220210_142220_klein