Arbeitseinsatz am 26.08.2023

 

 • IMG_7190_klein
 • IMG_7191_klein
 • IMG_7193_klein
 • IMG_7194_klein
 • IMG_7195_klein
 • IMG_7196_klein
 • IMG_7197_klein
 • IMG_7198_klein
 • IMG_7200_klein
 • IMG_7201_klein
 • IMG_7202_klein
 • IMG_7203_klein
 • IMG_7204_klein
 • IMG_7205_klein
 • IMG_7206_klein